IT projecten

It projecten op de planning? Bij het opzetten van It projecten hoort een gespecialiseerde werkwijze. Het is niet iets wat je zomaar een iemand toelaat. Zo is het van belang dat er experts worden betrokken die ervaren zijn in het vakgebied van de informatietechnologie. Hierdoor hebben zij een onderbouwde visie op project- en procesmatige werkzaamheden die komen kijken bij ICT. Daarbij is resultaatgericht werken natuurlijk essentieel. Doelmatigheid is dus een belangrijke factor maar werkplezier kan ook niet uit het oog worden verloren. De wisselwerking tussen mens en organisatie is cruciaal om mee te nemen bij het leiden van een It project.

Vernieuwingsmogelijkheden binnen een It project

Bij een It project ligt de focus natuurlijk op vernieuwing. Alleen niet alle medewerkers zullen allemaal even blij zijn met nieuwe mogelijkheden op het gebied van ICT. Door gebruik te maken van gedragspsychologische principes kun je de houding van je medewerkers verschuiven van afwachtend naar een meer coöperatieve houding. Anders blijf je de hele tijd maar strubbelingen houden en dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus naast het feit dat er inhoudelijke expertise nodig is voor het opzetten van een It project is het ook van belang dat er kennis in huis is van gedragspsychologie. Dit helpt om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen.

Resultaatgerichte visie bij een It project

Bij een It project is een resultaatgerichte visie een grote factor in het succes van het project. In de praktijk ligt hier de focus op door te bekijken hoe mensen meer controle kunnen ervaren over hun werk na de implementatie van nieuwe tools. Verder kan er worden gekeken naar hoe je applicaties zo snel en goedkoop mogelijk kunt ontwikkelen. Daarbij ligt er een continue focus op verbetering. Eigenlijk hebben alle It project één factor gemeen en dat is dat er wordt beoogd een verbeterde communicatie tot stand te brengen. Wanneer iedereen in het bedrijf wordt betrokken is er de meeste kans dat dit ook zal slagen.