Ergotherapie Roosendaal

Het kan gebeuren dat je plotseling jouw dagelijkse werkzaamheden niet meer goed kan uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren na een medische ingreep of als je getroffen wordt door een bepaalde ziekte. Een ergotherapeut kan je dan helpen om weer zo snel mogelijk zelfstandig te functioneren. Inwoners van Roosendaal en omgeving kunnen geholpen worden door Ergotherapie Roosendaal.

Zelfstandigheid en kwaliteit van leven

Is het uitvoeren van dagelijkse taken door diverse oorzaken niet meer vanzelfsprekend? Dan wordt de zelfstandigheid belemmerd. Niet alleen de zelfstandigheid wordt belemmerd. Het niet meer kunnen uitvoeren van dagelijkse taken heeft tot gevolg dat ook de kwaliteit van leven en welzijn verandert. Door op maat gemaakte ergotherapie kan men doorgaans weer snel zelfstandig bewegen en verblijven. De ergotherapeut bezoekt de mensen die een hulpvraag hebben ook thuis. Zo kan hij direct inspelen op de problemen die het zelfstandig functioneren en verblijven moeilijk maken.

Hulp bij allerlei problemen

Ouderen worden geholpen als er zich problemen voordoen bij allerlei praktische handelingen, zoals het eten met bestek en het aan- en uitkleden. Ouderen die na een operatie of ziekte niet meer zelfredzaam zijn krijgen een op maat gerichte therapie. Door de therapie verbetert hun mobiliteit. Ook valpreventie en verbeteren van de sociale contacten kunnen onderdeel uitmaken van de op maat gerichte therapie. Ouderen die bepaalde hulpmiddelen nodig hebben om weer zelfstandig te kunnen functioneren krijgen een gericht advies van de ergotherapeut.

De ergotherapeut is er ook voor kinderen

Ergotherapie is er niet alleen voor volwassen en ouderen. Een ergotherapeut is er ook voor de behandeling van kinderen. Kinderen zijn bezig met het ontwikkelen van allerlei vaardigheden. Dat gaat niet altijd goed. Een kind kan problemen ervaren in de motoriek of in het verwerken van informatie. Dat heeft tot gevolg dat het kind zich niet optimaal kan ontwikklen op het gebied van schoolse vaardigheden, zelfredzaamheid, bewegen en spel. Een ergotherapeut kan kinderen helpen die problemen hebben met schoolse vaardigheden, sociale vaardigheden en het verwerken van prikkels.